Urørt skov i danmark kort

Urørt skov – Naturstyrelsen

Urørt skov

21. jan. 2023 — Urørt skov er skove, hvor den kommercielle skovdrift er stoppet. Det betyder, at de over tid bliver rige på gamle træer, døde stammer og en stor …

Urørt skov – Miljøministeriet

Urørt skov

26. okt. 2021 — Skovene, der bliver gjort urørte, ligger især i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Det drejer sig primært om gamle løvskove, hvor …

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild …

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur

En skov er i princippet urørt fra den dag, der ikke længere er træproduktion i den. Men for at skabe de bedste vilkår for biodiversitet, når en produktionsskov …

Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove.

Urørt skov i Danmark I Et helle for dyr, planter og svampe

Urørt skov i Danmark I Et helle for dyr, planter og svampe – Danmarks Naturfredningsforening

Formålet med udlæggelsen af urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere.

Hvis vi skal forbedre biodiversiteten og have magien tilbage i vores skove i Danmark, skal vi have mere urørt skov. Se også, hvor du kan opleve urørt skov.

Privat urørt skov – Miljøstyrelsen

Privat urørt skov

Med denne ordning kan private lodsejere søge om tilskud til urørt skov.

Findes der urørte områder i Danmark? – Videnskab.dk

Findes der urørte områder i Danmark?

Er der i den danske natur nogen steder, som mennesker ikke har formet eller ændret, spørger en læser.

Kort nyt om skov og natur – uge 40: Mere urørt skov i DK …

Kort nyt om skov og natur – uge 40: Mere urørt skov i DK og ændring af planer for naturnationalpark – Dansk Skovforening

Urørt skov | lex.dk – Naturen i Danmark

Dansk vildskov – artsrig og oplevelsesrig urørt skov

Hvad er urørt skov? Skov, hvor træer ikke fældes og fjernes, så arter atter trives. Flere større græssere og naturlig vandbalance. Vildskov.

Keywords: urørt skov i danmark kort